Vòng chung kết Đấu Trường Danh Vọng Series B - Garena Liên Quân Mobile

YouTube 線上影音下載工具,輸入你想要下載的 YouTube 網址

How to Download

Vòng chung kết Đấu Trường Danh Vọng Series B - Garena Liên Quân Mobile

縮圖

點選下載的格式大小後,新開影片視窗,點選右鍵即可下載影片

VòngchungkếtĐTDVSeriesB:16h00:IGPvsIM18h30:ITDvsIGP#DTDV_SeriesB#DTDV•••••••••••••••••••••••••••••••GarenaLiênQuânMobilevàHọcchơiLiênQuânlà2kênhYouTubechínhthứccủahộiđồngLiênQuân,đồngthờilàđơnvịdu...

Vòng chung kết ĐTDV Series B:
16h00: IGP vs IM
18h30: ITD vs IGP
#DTDV_SeriesB #DTDV
•••••••••••••••••••••••••••••••
Garena Liên Quân Mobile và Học chơi Liên Quân là 2 kênh YouTube chính thức của hội đồng Liên Quân, đồng thời là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ nội dung game và giải đấu Liên Quân Mobile (Arena of Valor).
•••••••••••••••••••••••••••••••
???? Nạp thẻ: https://napthe.vn
???? Kênh Facebook: https://www.facebook.com/LienquanMobile/
???? Trang chủ: http://lienquan.garena.vn/
❀ Tải Garena Mobile: http://mobile.garena.vn/
???? Kênh GarenaLive: https://garena.live/lienquan
???? Fanpage Esport Liên Quân Mobile: https://www.facebook.com/caothuLQM/

查看原始影片

Garena Liên Quân Mobile

相關影片下載

最新訪客下載